20 กุมภาพันธ์ 2562 ลำพูนลุยทุกมาตรการสู้ฝุ่น-ประสานฝนหลวงช่วย

นายประพันธ์ สนิทมัจโร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงสถานการณ์ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในอากาศของจังหวัดลำพูน ว่า ขณะนี้ในภาพรวมดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งเรื่องนี้ทาง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันทำงานในการดำเนินการลดฝุ่นลงให้ได้มากที่สุด โดยที่ผ่านมาทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนได้จัดเจ้าหน้าชุดปฏิบัติการพร้อมด้วยเครื่องจักรกลเขาไปแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินมาตรการควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ในส่วนของสถานีวัดค่าฝุ่น ที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 700-800 โรง ซึ่งได้มีการขอความร่วมมือในเรื่องของการปล่อยมลภาวะต่างๆ รวมถึงการเข้าไปตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนบริเวณถนนที่เป็นเส้นเมนหลักที่มีรถสัญจรมาก ก็ได้มาการนำรถบรรทุกน้ำจากทุกหน่วยงานระดมฉีดพ่นน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ บริเวณพื้นที่ถนนเลียบทางรถไฟ ฝั่งตำบลเวียงยองตลอดทั้งแนว พร้อมกับมีการประสานการทำฝนหลวงแล้ว

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุมให้หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน รวมถึงใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน เพื่อป้องกันมิให้สูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานแก้ไขปัญหาโดยด่วนต่อไป

ที่มา : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_325396/